ساختمان مهر

سالها بود که وجود یک سالن غذاخوری جداگانه برای کارکنان آسایشگاه و یک سالن غذاخوری برای مددجویان شاغل در کارگاههای توانبخشی و لزوم گسترش فضای فیزیوتراپی، از ضروریات آسایشگاه به شمار می‎ آمد.

در مهر 1382به همت گروهی از بانوان نیکوکار و یاری شخصی خیر، این آرزو محقق شد و ساختمان مهر،مجتمع توانبخشی با مشخصات زیر احداث شد و مورد بهره ‎برداری قرار گرفت:

  • بخش فیزیوتراپی، هیدروتراپی و کاردرمانی با مساحت 1500 مترمربع و ارتفاع متوسط 5/4 متر
  • سالن غذاخوری کارکنان (طبقه همکف) مساحت 1400 مترمربع و ارتفاع متوسط 7 متر
  • سالن غذاخوری مددجویان (طبقه اول) مساحت 600 مترمربع و ارتفاع متوسط 4 متر
افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد