انواع خدمات در گروه اطفال

تعریف : ارائه خدمات توانبخشی به شیرخواران و کودکان واجد شرایط ، به شکل تیمی ، با هدف جلوگیری یا کاهش محدودیت ها و نواقص حرکتی ، شناختی ، رفتاری و ارتباطی.

نکات مربوط به Day Visit

 • اگر بیمار نیاز به آزمایشات پارا کلینیکی داشته باشد به آزمایشگاه ارجاع می گردد.
 • نتیجه آزمایشات انجام شده توسط پزشک رویت می گردد و در صورت نیاز به دارو ، توسط پزشک نسخه تجویز و از داروخانه مرکز تهیه می گردد.
 • متخصص بر اساس ارجاع پزشک درمانگاه نامبرده را ویزیت می نماید .
 • در صورت نیاز به ارجاع به کارشناسان تیم ؛ فرمهای مربوطه در پوشه شماره 1 توسط وی تکمیل می گردد.

منظور از ترخیص موارد ذیل می باشد:

 1. نیاز به توانبخشی ندارد .
 2. ارجاع به بیمارستان جهت مراقبتهای ویژه .
 3. ارجاع جهت آزمایشات ، رادیولوژی ، اسکن ، MRI و ....
 4. تجویز دارو .
 • کارشناسان تیم توانبخشی شامل فیزیوتراپ ، کاردرمان ، گفتاردرمان ، روانشناس ، تغذیه ، شنوایی شناس ،پرستار و مددکار می باشند .
 • تیم توانبخشی فرمهای مربوطه به پوشه 2 را تکمیل می کنند .
 • برنامه درمانی بیمار به صورت روزانه و یا هفتگی تنظیم می شود .
 • در صورت نیاز جلسات به طور منظم و هفتگی برگزار می شود .
 • در خصوص ادامه درمان یا قطع آن تصمیم گیری می شود .
 • نیاز به ادامه درمان و توانبخشی ندارد .
 • دران کامل شده .
 • بیمار تمایل به ادامه درمان ندارد .
 • بیمار به Day Care یا Home care منتقل شده است .

شرایط ورود :

 1. شیرخواران و کودکان دارای ریسک فاکتور اختلال تکاملی نظیر سندرم Down
 2. شیرخواران و کودکان دارای تاخیر تکاملی در یک و یا چند حیطه تکاملی
 3. شیرخواران و کودکان در معرض خطر بروز اختلال تکاملی نظیر ریسک فاکتورهای بیولوژیکی ( مانند زایمان نارس و یا وزن تولد پایین ) و یامحیطی ( فقر ، بی سرپرستی ، اعتیاد والدین و .... )

شرایط خروج:

 1. تمایل وهمکاری والدین وکودک برای ادامه درمان
 2. در شرایطی که با توجه به تشخیص تیم درمان وتوانبخشی، کودک به مرحله ای رسیده باشد که نیاز به ادامه مداخلات نداشته باشد
 3. به مراکز توانبخشی تخصصی جهت آموزش های خاص ( آموزش خط بریل ، زبان اشاره ، لب خوانی ) جهت آماده کردن کودک برای ورود به مدارس ویژه و استثنایی

 


افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند