سازمان

مؤسسه خیریه کهریزک

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک در اواخر سال 1351 به همت زنده یاد دکتر محمد رضا حکیم زاده رئیس وقت بیمارستان فیروزآبادی(شهرری) در دو اتاق محقر در روستای کهریزک پایه گذاری شد.

با پیوستن خیرین دیگر و تهیه اساسنامه از تاریخ 1352/1/19 به مدت نامحدود رسما تاسیس و تحت شماره 1494 مورخ 1353/2/5 به نام آسایشگاه معلولین کهریزک (امین الدوله) به عنوان موسسه ای غیرتجاری در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

موسسین و هیأت امنا اولیه عبارت بودند از:

آقایان: دکتر علی امینی، فرج اله موحدی، دکتر محمدرضا حکیم زاده، لوئی جمائیل، مرتضی محمدیان، میرزا عباسعلی اسلامی،  حبیب اله مفید، ابراهیم چهاردهی، دکتر منصور مسگرا، فرج اله نصر، کمندعلی شعبانی، حسین فرد، محمد حسن زارع، جمال علائی، قاسم مرتضوی، حسین شیخ زاده، سیدعلی حکاک، محمد فیروزآبادی رضازاده و بانو مریم انشاء و غیره.

 اعضاء اولین هیأت مدیره آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک عبارتند از:

آقایان: فرج اله موحدی، سیدعلی حکاک، ، محمدرضا حکیم زاده ، حسین شیخ زاده و لوئی جمائیل.

مدیران عامل آسایشگاه خیریه کهریزک از ابتدا تا کنون :

 • آقای دکتر محمدرضا حکیم زاده از ابتدای تاسیس سال 1352 تا سال 1357
 • خانم دکتر هما نوشیروانی ------------------------ از سال 1357 تا سال 1358
 • آقای اسماعیل خسرویار -------------------------- از سال 1358 تا سال 1360
 • آقای محسن پوستی ------------------------------ از سال 1360 تا سال 1363
 • آقای مهدی رحیمی -------------------------------- از سال 1363 تا سال 1364
 • آقای مجید قمی ------------------------------------ از سال 1364 تا سال 1377
 • آقای میرطاهر موسوی ----------------------------- از سال 1377 تا سال 1377
 • آقای عزیزاله علاءالدینی --------------------------- از سال 1377 تا سال 1389
 • آقای دکتر حسن احمدی -------------------------- از سال 1389 تا کنون

 

اعضاء هیأت امناء در سال 1390 عبارتند از:

خانم ها:  اشرف قندهاری(بهادرزاده) ، دکتر شفیقه رهیده، دکتر نهاله نراقی

 آقایان:   سیدعلی حکاک، عزیزاله علاءالدینی، محسن آسایش، مجید قمی، ابراهیم عسگریان، دکتر میر طاهر موسوی، دکتر حسن احمدی، جواد آسیم، علی سلیمانی، محمدرضا صوفی نژاد، عبدالرضا مانیان و سید محمد حکاک.

 اعضاء هیأت مدیره در سال 1390 عبارتند از:

 • خانم اشرف قندهاری(بهادرزاده)        رئیس هیأت مدیره
 • آقای جواد آسیم                           نایب رئیس هیأت مدیره
 • آقای مجید قمی                           خزانه دار
 • خانم نهاله نراقی                          عضو اصلی
 • آقای سیدمحمدحکاک                    عضو اصلی
 • آقای دکتر حسن احمدی                 عضو اصلی و مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک
 • خانم کیانوش بهادرزاده                   عضو علی البدل
 • آقای دکتر ناصر رضایی                    بازرس هیأت امنا

اعضاء هیأت امناء در سال 1393 عبارتند از:

خانم ها: دکتر شفیقه رهیده، دکتر نهاله نراقی

 آقایان: سیدعلی حکاک، عزیزاله علاءالدینی، محسن آسایش، مجید قمی، ابراهیم عسگریان، دکتر حسن احمدی، جواد آسیم، علی سلیمانی، محمدرضا صوفی نژاد، عبدالرضا مانیان، سید محمد حکاک و امیرحسین بروجردیان.

 اعضاء هیأت مدیره از تاریخ 1393/8/8 به مدت 2 سال عبارتند از:

 • آقای ابراهیم عسگریان                      رئیس هیات مدیره
 • آقای جواد آسیم                           نایب رئیس هیات مدیره
 • آقای مجید قمی                              عضو اصلی و خزانه دار
 • آقای سید محمد حکاک                     عضو اصلی
 • آقای محمد رضا صوفی نژاد                عضو اصلی
 • خانم شفیقه رهیده                          عضو اصلی
 • آقای دکتر حسن احمدی                   عضو اصلی و مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک
 • آقای امیر حسین بروجردیان               عضو علی البدل
 • آقای علی نصر نراقی                       عضو علی البدل
 • آقای ناصر رضایی                             بازرس اصلی
 • آقای محمد طاهباز                          بازرس علی البدل

 

 کلیه خدمات هیأت امنا و هیأت مدیره به صورت داوطلبانه و افتخاری می باشد .

افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - sam

  روز اول که سپردند به استاد مرا
  دیگران را هنر آموخت و مرا مجنون کرد.

  جاودان باد جمع تمامی بزرگان حقیقت و نیکوکاران این مرز و بوم،
  جاودانه و سبز باد جناب دکتر حسن احمدی عزیز و ارجمند، بزرگ مرد علم و عشق و نیکی.

  دوست دارم 0 لینک کوتاه:
 • مهمان - فرداد عمیدی

  با سلام
  آیا در آسایشگاه کهریزک شخصی بنام دکتر محمد باقر پیروز کمک ویا خدمتی کرده بودند
  ممنون از جواب مقتضی

  دوست دارم 0 لینک کوتاه:
 • مهمان - حسینی

  باسلام و خسته نباشید
  اگر چارت موسسه را در سایت قرار دهید بسیار عالی است. ممنون

  دوست دارم 0 لینک کوتاه: