خوابگاه مددجویان

خوابگاه مددجویان شامل 21بخش و ظرفیت1750 تختخواب در غالب 6مجموعه می باشد.

  • مجموعه نارون :

این مجموعه محل نگهداری زنان سالمند است که قدیمی‎ترین بنای آسایشگاه نیز محسوب می شود. مجموعه نارون در سال 1352 احداث شده، در تاریخ 1385بازسازی کامل گردید و به مرور و بر حسب نیاز توسعه یافته و در دو طبقه شامل 6 بخش برای اسکان مددجویان در نظر گرفته شده است. سالمندان زن کم ‎توان و ناتوان جسمی – ذهنی و روشندل به تفکیک زیر در طبقات نگهداری می‎شوند:

نارون یک : سالمندان آگاه و قادر به راه رفتن با عصا و واکر

نارون دو : سالمندان آگاه قادر به راه رفتن

نارون سه : سالمندان دمانس وابسته و غیر وابسته به تخت

نارون چهار : سالمندان روشندل وابسته و غیر وابسته به تخت

نارون پنج : سالمندان آگاه و نیمه آگاه ناتوان

نارون شش : سالمندان آگاه ناتواناین مجموعه دارای 5430 مترمربع سطح زیر بنا می باشد.

  • مجموعه بنفشه :

این مجموعه جهت نگهداری از زنان و مردان سالمند در نظر گرفته شده و با یک راهروی ارتباطی به فضای سبز اطراف بخش ها مرتبط گردیده است. این مجموعه درسال 1369 به بهربرداری رسیده و دارای 5 بخش می باشد:

بنفشه یک : سالمندان مرد آگاه و قادر به راه رفتن.

بنفشه دو : سالمندان مرد آگاه و قادر به راه رفتن با کمک واکر و عصا.

بنفشه سه : سالمندان مرد آگاه قادر به حرکت با ویلچر.

بنفشه چهار : سالمندان مرد نیمه آگاه، دمانس و روشندل وابسته و غیر وابسته به تخت.

بنفشه پنج : سالمندان زن آگاه و با آگاهی نسبی قادر به حرکت با ویلچر. این مجموعه دارای 6912 مترمربع سطح زیربنا می باشد.

  • مجموعه ارغوان:

این مجموعه جهت نگهداری از زنان و مردان میانسال و جوانان معلول جسمی و ذهنی در نظر گرفته شده است ودرسال 1373 به بهره برداری رسید و با داشتن پنج بخش در اختیار مددجویان ذکر شده قرار گرفته است. مجموعه ارغوان بر اساس شرایط سنی، جنسیت و معلولیت جسمی وذهنی و به شرح زیر تفکیک شده‎ است:

ارغوان یک : بانوان جوان با معلولیت جسمی و قابلیت راه رفتن و استفاده از ویلچر

ارغوان دو : بانوان جوان با معلولیت جسمی و ذهنی و قابلیت راه رفتن و استفاده از ویلچر بانوان میانسال با معلولیت جسمی و ذهنی و قابلیت راه رفتن و استفاده از ویلچر.

ارغوان سه : بانوان میانسال با معلولیت جسمی و ذهنی و قابلیت راه رفتن و استفاده از ویلچر.

ارغوان چهار : مردان میانسال معلول جسمی آگاه با قابلیت حرکت به کمک ویلچرمعلولان جسمی و ذهنی وابسته به تخت آموزش پذیرش.

ارغوان پنج : مردان جوان معلول جسمی با قابلیت حرکت و یا استفاده از ویلچراین مجموعه دارای 8475 مترمربع سطح زیربنا می باشد

  • مجموعه گل یاس:

این مجموعه تنها مکان نگهداری از زنان و مردان مبتلا به بیماری ام.اس در سطح خاور میانه می باشد که در دو طبقه و در سال 1384 با مساحت 4860 مترمربع سطح زیربنا احداث گردیده است.

شرط پذیرش بیماران ام.اس در این مجموعه ارائه تاییدیه C T وMRF می باشد. در حال حاضر بیماران مرد مبتلا به ام.اس در طبقه اول این مجموعه (موسوم به آریا) و بانوان مبتلا در طبقه دوم (موسوم به نینا) نگهداری می شوند.

  • ساختمان آفتاب (مراقبتهای روزانه) :

ساخت این مجموعه در سال 1385 آغاز شده و در سال 1388 با مساحت 2200 متر مربع زیر بنا به بهره برداری رسید. این ساختمان به صورت چند منظوره احداث شده است و در کنار بخش های جنبی موزه یادمان یاران و سالن توجیهی، دارای بخش نگهداری روزانه با وسعت 550 متر مربع میباشد. بخش نگهداری روزانه این مجموعه با هدف اسکان روزانه و موقت سالمندان ایجاد شده و آمادگی خدمت رسانی به تعداد60 سالمند را داراست.

  • مجموعه بخش های درمانی:

این مجموعه مختص مددجویان بدحال و نیازمند مراقبت های خاص بوده و در کناردرمانگاه مرکز قرار گرفته است. مددجویان بستری در این بخش ها غالبا مبتلا به زخم بستر، شکستگی استخوان و بیماری های عفونی می باشند و در سال 1379 بهره برداری رسید.

بخش های مختلف این مجموعه شامل:بخش پذیرش بیماران جدید ،قرنطینه فعلی و موقت مجموعه در این بخش تمامی مددجویان، قبل از پذیرش قطعی، به صورت آزمایشی بستری شده و مورد آزمایش های لازم ، عکسبرداری، بررسی های تکمیلی جسم و روان و مسایل اجتماعی قرار گرفته و پس از تعیین بخش ، پذیرش قطعی در خصوص آنان انجام می پذیرد.

بخش درمانی زنانتمامی مددجویان بخش های بانوان که دچار مشکل زخم بستر، شکستگی و بیماری های پوستی و عفونی شده و نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشند، در این بخش مورد درمان قرار گرفته و پس از بهبودی به بخش خود انتقال می یابند.

بخش درمانی مردانمددجویان مرد نیازمند به درمان که به بیماری های ذکر شده بالا مبتلا باشند، در این بخش تحت درمان قرار گرفته و سپس به بخش های خود مراجعت می کنند.در بخش های درمانی پزشکان موظف در کنار پزشکان داوطلب مشغول به ارائه خدمت بوده و در تمامی ساعات بر حال مددجویان نظارت دارند.این مجموعه دارای 1400 متر مربع سطح زیر بنا می باشد.

افزودن نظر

درج نظر به عنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد