اخبار

خبرنگار (روزنامه روزگار ما ) جشن تولد خود را درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ،عصر روز جمعه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز میزبان خبرنگار( روزنامه روزگار ما ) بود که جشن تولد خود رادرکنار مددجویان این مرکز برپا کرد.

دراین جشن که باحضور سرپرست روابط عمومی به همراه تعدادی از سالمندان و بیماران ضایعه نخاعی وسایر مددجویان بخشهای مختلف انجام شد ساعات خوشی رابرایشان فراهم آورد .

فرجی خبرنگار روزنامه روزگارما درخصوص برگزاری تولدش دراین مرکز گفت :این تولدی است که بدون شک برایم باخیروبرکت همراه است .گرچه هدفم ازبرگزاری  جشن تولدم درآسایشگاه  به ارمغان آوردن ساعاتی خوش برای مددجویان بود اما وقتی محیط آسایشگاه خیریه کهریزک  وزیبایی وتمیزی این مرکز به همراه مددکاران زحمت کش که با خوشرویی درخدمت مددجویان بودند راازنزدیک دیدم  انگیزه ام را برای کمک به این عزیزان بیشتر کرد .

وی افزود :تمام تلاشم براین است که درامر تبلیغات درجهت شناخت بیشتر مردم نسبت به این مجموعه تلاش کنم وگامی بردارم تا به خداوند نزدیک ترشوم .

فرجی دراین جشن از مددجویان با پخش کیک وپک میوه پذیرایی کرد و بااجرای گروه موسیقی ساعات شادی برای مددجویان رقم خورد.

Leave a Reply