اخبار

آقای غلامی استاد زخم کلینیک اهواز ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرزبازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، صبح روز پنج شنبه  به دعوت صالحی سوپروایزر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز این مرکز میزبان آقای غلامی استاد زخم کلینیک اهواز بود .

آقای غلامی ضمن بازدید از تمامی بخشها ومعاینه ازبیماران زخم بستر توضیحاتی درخصوص استفاده ازپانسمانهای نوین دادند که طول درمان کوتاه تری راسبب می شود وراهکار مناسبی برای بهبود سریع تر دربیمارانی که به سبب دیابت ؛ یا بیماریهای عروقی ومتابولیکی به زخم بستر مبتلا شده اند را ارائه داد .

وی گفت : پانسمانهای جدید ونوین که حاوی اسید هیالورونیک می باشند وکیفیت  مناسب ومرغوبی دارند به سرعت سبب بهبود زخمها می شوند .ایشان همچنین افزود: باتوجه به هزینه بالای این پانسمانها که در یک دوره کوتاه جوابگوی رفع نیاز این بیماران می باشد مذاکره با بیمه های تکمیلی به جهت تقبل بیمه مددجویان و تامین  هزینه های آنان را توصیه کرد .

Leave a Reply