منابع مالی

هزینه های جاری و پروژه های این موسسه در سالهای اخیر بشرح جدول زیر می باشد:

 سال     درآمدها  هزينه ها
 ساير  مردمی
89 15% 85% 199.2
90 18% 82% 246.1
91 16% 84% 289.8
92 16% 84% 374
93 15% 85% 509،8
94 21% 79% 632،8
95 24% 76% 521،6

 

* مبالغ به میلیارد ریال می باشد.

هزینه های جاري و پروژه هاي این موسسه از منابع مختلفی به شرح زیر تامین می شود :

  • کمک‎های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار به صورت مستمر ماهیانه و یا مقطعی
  • درآمد حاصل از واگذاری املاک و اشیاء قیمتی توسط افراد خیر و نیکوکار
  • پرداخت مبالغی جزئی از طرف تعداد معدودی خانواده‎های مددجویان در حد توانشان به عنوان کمک هزینه نگهداری
  • درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاه های توانبخشی آسایشگاه (كه توسط مددجويان توليد مي شود)
  • عواید حاصل از فعالیت های گروه بانوان نیکوکار در داخل و خارج از کشور بصورت هدایای نقدی و غیرنقدی
  • عواید حاصل از فروش لوازم دست دوم اهدائی
  • عمده ترین کمکهای غیرمردمی از سوی سازمان بهزیستی و برخی از نهادهای بیمه گر در قبال معرفی سالمند و معلول با پرداخت مبالغی درقالب یارانه صورت می پذیرد.

در مجموع بالغ بر 86%  هزینه‎ های آسایشگاه از محل هدایای انساندوستانه مردم و نیکوکاران ایرانی داخل و خارج از کشور تأمین می‎شود.

14% درصد مابقی شامل کمک های : سازمان بهزیستی، هلال احمر ،کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهاد ریاست جمهوری و سازمان هاي بيمه گر و…بصورت یارانه به موسسه پرداخت می شود.

 

(هزينه هاي فوق شامل هزينه هاي جاري و سرمايه اي مي باشد.)

  • قابل توجه صاحبان صنايع و مشاغل : «هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به این مرکز خیریه براساس حکم صریح مفاد ماده 172 قانون کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و یا حقوقی به آسایشگاه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاکنندگان کسر خواهد شد.»
  • توضیح:
  • اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره علاوه بر کمک های مادی و معنوی، بهره برداری از کلیه بودجه ها و انجام بهینه هزینه ها را در راستای اهداف اهداء کنندگان بعهده دارند.