اخبار

معاون توانبخشی بهزیستی کشور ، آسایشگاه کهریزک را به عنوان نمادی برتر در خدمات داوطلبانه دانست که می تواند نماینده ای شایسته در تعاملات با بنیادهای خیریه بین المللی باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ دکترحسین نحوی نژاد که در جمع مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک و مسئولین ارشد موسسه خیریه ASBآلمان سخن می گفت ، تصریح کرد:

علت انتخاب کهریزک و معرفی آن به نمایندگان موسسات خیریه که از کشورمان دیدار می کنند ، آشنایی آنان با نحوه سرویس دهی به معلولین و سالمندانی است که وابستگی کامل به مراکز نگهداری دارند.

وی افزود :

گرچه ترجیح می دهیم مراقبت در منزل را برای همه مددجویان تحت پوشش به عنوان اولویت نخست لحاظ نمائیم ، اما این در شرایطی است که هر یک از مددجویان سازمان دارای خانواده یا محل اقامت مناسبی برای خود باشند.

نحوی نژادخطاب به مدیران موسسه خیریه ASB یاد آور شد :

تحسین بر انگیز است که بدانید با چنین وسعت و جمعیت مددجویان کم توان ، کهریزک از طریق خیریه و کمکهای مردمی اداره می شود ، در حالیکه بنیاد های خیریه بسیاری از کشور ها از طریق تأمین اجتماعی یا مالیاتهای مردم فعال است.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور استانداردهای درمانی ، توانبخشی و نگهداری در آسایشگاه خیریه کهریزک را مورد تأیید کارشناسان اهل فن دانست و گفت :

تجربیات کسب شده با پیشینه ای نزدیک به نیم قرن و نحوه صحیح نگهداری از سالمندان یا معلولین در کهریزک از شروع تا پایان عمر ، این آمادگی را فراهم نموده تا نهادهای خیریه بین المللی در تعاملات سازنده و تبادل اطلاعات با این مرکز پیشقدم شوند.

دکتر نحوی نژاد باورهای ارزشی و دینی مردم را رمز ماندگاری این مجموعه بزرگ دانست که می تواند بصورت هدفمند سالمندان و معلولین زیادی را زیر چتر حمایتی خود داشته باشد.

Leave a Reply