واحد مددکاری نیکوکاران

واحد مددکاری نیکوکاران

در جهت حمایت از نیکوکاران موسسه اقدام به ایجاد واحد مددکاری نیکوکاران نموده و با داشتن پرسنل مجرب خدمات مورد انتظار را به نیکوکاران ارائه نمایند. و در همین راستا علاوه بر اینکه شماره تلفن های22701090 و 22730475  در خدمت شما نیکوکاران می باشد. تلفن 22045100 به صورت 24 ساعته پاسخگوی مسائل و مشکلات نیکوکاران است که می توانند در مواقع نیاز و یا بروز هرگونه مشکلی با شماره تلفن فوق تماس حاصل نمایید.