اخبار

بانوان نیکوکار پایان هرماه در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز حضور میابند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، خانم جهان نوش به همراه تعدادی از بانوان خیر هرماه با آوردن شیرینی به همراه گروه موسیقی به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز مراجعه می­کنند و برای سالمندان خانم و بانوان ضایعه نخاعی و ام اس  برنامه موسیقی شاد اجرا می­کنند و ساعات خوشی را برای مددجویان به وجود می­ آورند .

جهان نوش دراین خصوص گفت : هدف من وسایر بانوان نیکوکار تقسیم مهربانی است تا هرچند اندک دل مددجویان را شاد کنیم .

وی گفت : درطول یک سالی که هرماه با  سایر بانوان دراین گروه موسیقی به آسایشگاه آمدیم برکت این حضور را در زندگی خود احساس می­کنیم وامیدوارهستیم که سهمی درشاد کردن مددجویان داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید