اخبار

جوانان پرشور و مهربان شهرمان در قالب گروه «بلندقامتان»، آسایشگاه خیریه کهریزک را مقصد مهرورزی های خو یش قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ جوانان مهربان شهرمان که در قالب گروهی بنام «بلندقامتان» در امور خیر و خیر خواهی سهیم و دخیل هستند و به مراکز خیریه  و نگهداری بیماران شهر سرکشی می کنند، اینبار کهریزک را مقصد مهرورزی های خویش قرار دادند تا دلهای فراوانی را شادتر از همیشه نمایند.

این جوانان پرشور و تحصیل کرده که از اقشار مختلف فعال در جامعه هستند، علاوه بر تهیه برخی ملزومات مورد نیاز پدران و مادران سالخورده این خانه بزرگ، با ایجاد فضایی شاد و مفرح کوشیدند تا اوقاتی متفاوت را در زمان حضور سبز خود ایجاد نموده، همه باهم امید به زندگی را جهت سالمتر زیستن یادآوری نمایند.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با عرض خیر مقدم به گروه بانشاط بلندقامتان، حضور این خوبان و نیکان جوان جامعه در سرای کهریزک را به فال نیک گرفته و آرزومند سلامت و سعادت برای همه گرامیانی است که در صدد زندگی بخشی و امید آفرینی در جمع این خانه و خانواده بزرگ هستند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید