اخبار

کتابخوانی گروهی با حضور سالمندان شبانه روزی مردان لاله در کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ کتابخوانی گروهی با هدف آشنایی و خوانش گروهی کتب و آثار فاخر نویسندگان برجسته ایرانی و اهمیت آن در ارتقای سطح علمی سالمندان در صبح  روز سه شنبه17 بهمن ماه 96 در مرکز شبانه روزی سالمندان لاله برگزار شد.

کتابخوانی گروهی به عنوان یک استراتژی درمانی جدید در مرکز شبانه روز سالمندان لاله برگزار شد.

خانم موسوی روانشناس مرکز شبانه روزی سالمندان لاله بیان کرد: برای مقابله با مشکلات روزانه باید از کتاب‌خوانی گروهی به‌عنوان یک استراتژی درمانی جدید کمک بگیریم. کتاب‌خوانی گروهی، تجربه خواندن تعاملی با تعدادی از افراد دیگر است که با خواندن داستان‌های کوتاه، شعر و گونه‌های ادبی دیگر با صدای بلند همراه باشد. کمک گرفتن از ادبیات می‌تواند خاطرات ویژه و جذابی را از دوره‌های گذشته زندگی در ذهن افراد زنده کند و از همین طریق حتی تاثیر بیشتری نسبت به رفتاردرمانی شناختی در تسکین دردهای مزمن داشته باشد.

وی افزود: کتاب‌خوانی گروهی شرایطی را برای آنان فراهم می‌سازد تا بتوانند احساسات مثبت را جایگزین احساس درد کنند. از دیگرفواید کتابخوانی افزایش آرامش و کاهش استرس؛ تقویت ذهن و افزایش حافظه؛ تحریک ذهنی و پیشگیری از آلزایمر؛ خواب راحت تر؛ افزایش همدلی و …است.

دیدگاهتان را بنویسید