اخبار

بازدید بانوی نیکوکار روانشناس مقیم ایالت کالیفرنیا آمریکا

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ بانوی نیکوکار خانم گودرزی روانشناس مقیم ایالت کالیفرنیا آمریکا با حضور در مجموعه کهریزک ازاین مرکز دیدن کرد.

خانم گودرزی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:چیزی که برای من چه در کهریزک تهران و چه در اینجا جالب بود این است که پرسنل با قلبشان کار می کنند که این قابل ستایش و مهمترین مسئله در هرکاری است.

وی اضافه کرد:من در جنوب کالیفورنیا با بچه های اتیسم کار میکنم اما چنین امکاناتی واقعا هیچ جا ندیدم و این عین واقعیت است.

گودرزی اضافه کرد:دلیل خوب بودن کهریزک این است که علاوه بر امکانات پیشرفته ،پرسنلی دارد که با قلب هایشان در اینجا کار می کنند. ای کاش همچین مجموعه ای در جایی که من کار می کنم بود.

دیدگاهتان را بنویسید