اخبار

کارگاه آموزش مهارت های زندگی با موضوع کنترل خشم در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، آموزش مهارت های زندگی با محوریت کنترل خشم برای گروه مراقبین بخش شبانه روزی سالمندان مرکز جامع توانبخشی لاله برگزار شد.

مهارتهای کنترل عصبانیت را باید بیاموزیم تا بتوانیم استرس خود را کاهش دهیم .زیرا یکی از بزرگترین موانع در راه تحقق موفقیت شخصی و شغلی عصبانیت می‌باشد.

با توجه به اینکه مراقبین ارتباط مستقیمی با سالمندان دارند و این شغل یکی از مشاغل سخت محسوب می شود، آموزش مهارت های زندگی یکی از آموزش های مهم و تأثیر گزار در سلامت روان این گروه  می باشد.

فقیری کارشناس روانشناس در ارتباط با این موضوع گفت : در این جلسه مواردی چون تعریف خشم، علل بروز خشم، روش های بلند مدت و کوتاه مدت کنترل خشم و آموزش رفتار جرأت مندانه آموزش داده شد.به عنوان مثال فعالیت جسمی به خالی کردن استرس‌هایی که موجب عصبانیت می‌شود کمک می‌کند.

وی افزود: تکنیک های زیادی وجود دارد که بتوانیم مهارت مان را در این زمینه افزایش دهیم و در موقعیت های مختلف و این چنینی بهترین کار را انجام دهیم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید