اخبار

مدیران و سرپرستان خانه سالمندان استان مرکزی به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا فعالیت های الگوی برتر توانبخشی و نگهداری سالمندان و معلولین کشور را از نزدیک نظاره گر باشند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ کاروان مدیران و سرپرستان خانه سالمندان استان مرکزی از شهر اراک به کهریزک رسید تا با استقبال مدیران کهریزک، شاهد خدمات توانبخشی و نگهداری از سالمندان و معلولین در کشور باشند.

میهمانان اراکی کهریزک با حضور در جای جای واحدها و بخش های مختلف مجموعه، از نزدیک با نحوه زندگی پدران و مادران سالخورده آشنا شده، از ضوابط و مقررات پذیرش مددجویان جدید در بخش شکوفه ها آگاهی یافتند.

بهزاد حسن خانی مدیر روابط عمومی خانه سالمندان استان مرکزی در حاشیه حضور کاروان مدیران آن مرکز در کهریزک به خبرنگار این مجموعه گفت :

واقعیت آن است که حرکت نوینی را در ارائه خدمات توانبخشی و نگهداری از سالمندان در استان مرکزی آغاز کرده ایم و برای توسعه و بهبود کیفیت این خدمات، نیاز به مساعدت های فراوان داریم .

وی تصریح کرد :

یافتن مسیر الگوی موفق خدمات دهی به سالمندان ، راه دشواری نبود و از آن مهم تر این که امروز با استقبال مدیران کهریزک، توانستیم به تمامی اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابیم.

مدیر روابط عمومی خانه سالمندان استان مرکزی، زمان را عامل تعیین کننده ای در ارتقاء سطح خدماتن مجموعه خود دانست و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از این تعاملات علمی و پژوهشی ، خدمات توانبخشی و نگهداری از سالمندان در استان مرکزی دچار تحولی بنیادین گردد.

خانه سالمندان استان مرکزی در سال 1380 به عنوان یک سازمان خیریه و با هدف خدمت به اقشار آسیب پذیر تأسیس گردید.

این سازمان با پذیرش و نگهداری از 150 نفر سالمند با شرایط خاص جسمانی نقشی تأثیر گذار در زندگی افراد ناتوان جامعه در استان مرکزی در حد بضاعت و توان مجموعه خود دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید