اخبار

سالمندان مرکز گلها به بهانه دور هم بودن اقدام به پخت آش دوغ کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ سالمندان مرکز گلها به بهانه دور هم بودن و ایجاد نشاط سالمندی و مشارکت در کار گروهی اقدام به پخت آش دوغ کردند.

دانایی مدیر مرکز گلها گفت : در طی دو روز گذشته 10 نفر از سالمندان در تهیه مواد اولیه، پاک کردن سبزی و پخت آش دوغ مشارکت کردند و همچنین امروز سالمندان با هدف بالا بردن نشاط، مشارکت در کار گروهی، برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر نقش بسزایی را ایفا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید