اخبار

با مساعدت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، واکسیناسیون مددجویان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در مقابل بیماری آنفلوانزا به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با اهداء 1700 واحد واکسن آنفلوانزا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار واکسیناسیون مددجویان و آن دسته از کارکنانی که در ارتباط مستقیم با سالمندان و معلولین ساکن در بخشها هستند ، پایان یافت.

دکتر فریبرز بختیاری معاون سلامت آسایشگاه با بیان این مطلب ، خاطرنشان کرد:

پیش از این و با مساعدت شرکت دارو سازی بهستان دارو ، 500 واحد واکسن آنفلوآنزاتحویل مسئولین بهداشتی شده بود ، ضمن آنکه 100 واحد دیگر نیز توسط شبکه بهداشت ری به این امر اختصاص داده شد.

وی افزود:

1750 مددجوی ساکن در بخشهای بستری و نیز جمعی از مددجویان تیم مراقبت در منزل واکسن آنفلوانزا را دریافت نمودند تا در مقابل این بیماری مصون گردند. همچنین کارکنان واحد پرستاری ، خدمات عمومی بخشها و بطور کلی آن دسته از پرسنلی که احتمال انتقال بیماری بین آنان و مددجویان وجود دارد ، در برابر این بیماری ایمن شدند.

دکتر بختیاری معاون سلامت آسایشگاه خیریه کهریزک با تشکر از وزارت بهداشت، مسئولین شرکت بهستان دارو و شبکه بهداشت ری در اهداء واکسن های مورد نیاز این مجموعه ، از کلیه شرکتهای دارویی دعوت کرد تا با تأمین بخشی از نیازهای فراوان دارویی مددجویان کم توان کهریزک ، مسئولین سلامت و پیشگیری آسایشگاه را یاری رسان باشند.

دیدگاهتان را بنویسید