اخبار

بازدید ماهیانه دکتر عجمی متخصص اورولوژیست ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، دکتر عجمی که طی چند ماه متوالی با این مجموعه همکاری داشتند و عهده دار ویزیت رایگان بیماران بودند این بار با انعقاد قرادادی با آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آمادگی خود رابرای ویزیت بیماران  با حداقل هزینه اعلام کردند .

دکتر عجمی متخصص اورولوزیست (جراحی کلیه ومجاری ادراری ) با مراجعه ماهیانه ویزیت مددجویان واجد شرایط در این مرکز را تقبل کرده و تمامی مددجویان نیازمند به درمان تحت بررسی ومعاینه قرار گرفتند .

دکتر عجمی دراین خصوص گفت : با مراجعات مکرر به کهریزک  خدمات این مجموعه به مددجویان  رابه بهترین شکل ارزیابی می کنم وامیدوارم باویزیت این بیماران ذکات علم خود راپرداخت کنم وباری ازدوش مددجویان بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید