اخبار

افتتاح آسانسورهای مرکز مراقبت و نگهداری کودکان معلول ساختمان نیلوفر

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، چند سالی بود که پرسنل مرکز مراقبت و نگهداری کودکان آسایشگاه با مشکلات زیادی در حمل و نقل کودکان که اکثریت دارای معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی بودن روبرو بود و از این  امر رنج می کشیدند.

در نهایت علی چالیان یکی از نیکوکاران ارجمند کهریزک طی بازدید هایی که ازآسایشگاه کهریزک البرز داشت دو دستگاه آسانسور مرکز کودکان را راه اندازی کرد و امروز با حضور دکتر احمدی مدیر عامل موسسه کهریزک و دکتر نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افتتاح کردند تا پرسنل آسایشگاه براحتی به این فرشته های دوست داشتنی خدمت کنند.

علی چالیان درگفتگو با خبرنگار کهریزک لذت این کار را این چنین توصیف کرد : انسان باید به این بیندیشد که کمک کردن به دیگران با لذت بردن در ارتباط است و ایمان بیاورد که با کمک کردن به دیگران می تواند به خواسته هایش برسد . از مدت ها پیش وقتی برای بازدید به مرکز کودکان آمدم متوجه این مشکل و سختی کار پرسنل در حمل و نقل کودکان که همگی معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی دارند شدم ،تصمیم گرفتم  با نصب آسانسور کار کوچکی برای این مجموعه انجام دهم.

دیدگاهتان را بنویسید