اخبار

 با همت خیرین و حامیان همیشه همراه ، خانواده های تیم مراقبت در منزل وابسته به آسایشگاه خیریه کهریزک مورد توجه ویژه قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با همت بانیان نیک اندیش این مجموعه خیریه ، سبد کالای خانواده تیم مراقبت در منزل وابسته به آسایشگاه خیریه کهریزک تقدیم ایشان گردید.

دکتر حمیده پورفهیم مدیر تیم مراقبت در منزل با بیان این مطلب ،خاطرنشان کرد:

همواره تلاش داریم به مددجویان عزیزی که در منازلشان هستند و عضو تیم مراقبت در منزل قرار دارند، حمایتهایی را در برنامه های کاری قرار دهیم .

پور فهمیم خاطر نشان کرد :

با وجود تنگناهای مالی و وضعیت اقتصادی کنونی ، بازهم خیرین عزیز و همیشه همراه ، مددجویان عزیز ما را فراموش نکردند و در تهیه و توزیع سبد کالای مناسب یاری گر آسایشگاه خیریه کهریزک بودند.

معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از حمایتهای خیرین و نیک اندیشان جامعه از خانواده بزرگ کهریزک ، باردیگر از همه کسانی که خود را ملزم می دانند تا به مسئولیت اجتماعی خود در قبال محرومین جامعه عمل کنند ، دعوت کرد به کهریزک بیایند و یاریگر مسئولین این مجموعه خیریه در زندگی بخشی به جمع کثیری از بیماران و محرومین جامعه باشند. تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک متشکل از 305 مددجوی معلولی است که هم اکنون در منازل خود زندگی می کنند و از حمایتهای مختلف این مرکز خیریه بهره مند هستند. خدمات بهداشتی و درمانی ، ویزیت پزشک در منزل ، استفاده از خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی موجود در کهریزک و سایر حمایتهای اجتماعی ، برنامه هایی است که در دستور کار تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید