اخبار

با حضور 2 تن از اعضاء فرهنگی شورای اسلامی شهر قم در جمع خانواده بزرگ کهریزک، بر تعامل سازنده در زندگی بخشی به 1750 مددجوی ساکن در این مجموعه خیریه تأکیدی دوباره شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ آقایان مالکی نژاد و رفیعی– از اعضاء فرهنگی شورای اسلامی شهر قم – با حضور در جمع خانواده بزرگ کهریزک، بر ایجاد تسهیلات و تعاملات سازنده در زندگی بخشی به مددجویان تحت پوشش این مرکز خیریه تأکید کردند.

محسن پزشکی، مدیر روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک، با بیان این مطلب خاطر نشان کرد:

افزایش روز افزون سالمندان و بالا رفتن سن افراد جامعه به ما می گوید تمهیدات لازم برای رو در رو شدن با این پدیده اجتماعی باید در دستور کار مسئولین مرتبط با زندگی این عزیزان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد:

رفع نیازهای مختلف و پرشمار این عزیزان – چه در منازلشان و چه در مراکز نگهداری– می بایست همواره مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم اعلام نمائیم که جامعه ای پویا و در شأن رسیدگی به سالمندان داریم.

پزشکی با تأکید بر فراهم نمودن بسترهای مناسب برای جلب کمکهای شایان مردمی درزندگی بخشی به سالمندان نیز گفت:

تجربه 46 ساله کهریزک و خدمات موجود در آن به ما می گوید که کمک های مردمی، تنها نقطه قوت خدمت در مراکز نگهداری سالمندان است. از این رو باید با اتکاء به جلب کمک های مردمی، در اندیشه توسعه خدمات انساندوستانه به نیازمندان جامعه بویژه سالمندانی بود که نیاز به چتر حمایتی فراتر از بعد خانه و خانواده را دارند.

دفاتر 40 گانه جلب حمایتهای مردمی کهریزک در سطح استان تهران با دعوت از همه خیرین و نوعدوستان جامعه در طول شبانه روز، مشغول جمع آوری کمکهای این عزیزان است تا زندگی را آنگونه که شایسته خانواده 1750 نفری کهریزک است، تقدیم آنان نماید.

در طول سال گذشته و با مساعدت شورای اسلامی شهر مقدس قم، دفتر جلب مشارکتهای مردمی در این شهر نیز فعال گردیده تا کمک های خیرین این شهر مذهبی را روانه کهریزک نماید. حمایت های مسئولین شهری قم از خانواده بزرگ کهریزک همواره مورد تحسین دوستداران و امور خیر و خیر خواهی قرار دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید