اخبار

در اولین سالروز تأسیس کمیته سلامت و محیط زیست در آسایشگاه خیریه کهریزک، عملکرد و برنامه های گذشته و آتی این کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ با حضور دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه، محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک و تنی چند از کارشناسان مجموعه، برنامه های کمیته سلامت و محیط زیست در کهریزک مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، دکتر شروان شعاعی مشاور سلامت آسایشگاه و مسئول این کمیته با نگاهی به فعالیت های کمیته در یکسال گذشته گفت:

از 4 سال پیش، گروهی متشکل از کارشناسان شاغل در آسایشگاه با هدف ساماندهی منسجم در زمینه پسماندهای کهریزک، فعالیت خود را آغاز نمود. امروز شاهد آن هستیم که گروه کوچک دوستدار محیط زیست با حضور نمایندگانی از معاونت های مختلف به کمیته سلامت و محیط زیست تبدیل گردیده است.

دکتر شعاعی افزود:

پس از انسجام کمیته سلامت و محیط زیست در آسایشگاه، زمینه های مختلفی چون مدیریت مصرف آب، حامل های انرژی، خاک، فضای سبز نیز به مقوله پسماند تولیدی این مجموعه در برنامه کاری افزوده شد.

دکتر شعاعی خاطرنشان کرد:

از ابتدا تلاش بر این بوده که بیشتر مداخلات انجام پذیرفته ، بارمالی نداشته باشد بلکه از وضعیت موجود بهترین بهره وری را داشته باشیم. البته در آینده ای نزدیک زمینه هایی چون بی خطر سازی پسماند عفونی، کاهش و بهینه سازی مصرف آب و نیز ساماندهی پسماند دارویی نیازمند هزینه و بارمالی خواهد داشت.

مشاور سلامت آسایشگاه، کاهش50 تا 90 درصدی دور ریز غذا را از نمونه های موفق عملکرد این کمیته خواند و گفت:

به زودی جمعی از مددجویان را هم وارد چرخه فعالیت محیط زیستی خواهیم کردتا آنان نیز کمک حال خانه و کاشانه خود باشند،همچنین با هدایت فعالیت های این کمیته به داخل بخشهای بستری، انتظار همکاری بیشتر از کارکنان واحد پرستاری با این کمیته را داریم.

در ابتدای نشست کمیته سلامت و محیط زیست در آسایشگاه، دکتر حسن احمدی مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک با تحسین فعالیت های داوطلبانه این کمیته در بهبود وضعیت زیست محیطی کهریزک گفت:

بی تردید برنامه ریزی و عملیاتی کردن فعالیت های کمیته سلامت محیط زیست در کهریزک، چشم اندازی روشن از مسائل بهداشتی و نیز زیست محیطی را در آینده ای نزدیک به روی ما می گشاید.

دکتر احمدی تصریح کرد :

شاخص های زیست محیطی مطروحه در کمیته سلامت و محیط زیست آسایشگاه می تواند در برنامه افق 1400 کهریزک مدنظر برنامه ریزان باشد تا فواید آن شامل حال کل مجموعه به ویژه محیط زیست باشد.

دیدگاهتان را بنویسید