اخبار

مدیر آسایشگاه کهریزک با شهردار محمد شهر نشست تخصصی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه همراه با مدیران و معاونین: خانم مقدمی معاون مالی، مهندس چکاد معاون اجرایی، آقای گچی لو مدیر روابط عمومی و آقای نظری مدیر مشارکت های مردمی با مهندس صفری شهردار محمد شهر در خصوص همکاری شهرداری با کهریزک نشست تخصصی برگزار کردند.

دکتر وجدانی اظهار کرد: پیرو درخواست مهندس صفری این نشست در راستای همکاری و مشارکت مناسب جهت افزایش دایره خدمات شهرداری با  آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

همچنین در این نشست مهندس صفری شهردار محمد شهر بیان کرد: بی صبرانه مشتاق دیدار با مدیران کهریزک بودم و ضمن خوش آمد به این عزیزان از تلاش های بی وقفه دکتر وجدانی سپاسگزاری می کنم .ایشان در خصوص ارتباط شهرداری با کهریزک اذعان کردند: خوشبختانه ارتباط قوی و دوسویه بین ما برقرار است دید شهرداری محمد شهر نسبت به کهریزک مثبت و ستودنی است لذا در تلاش هستیم که بتوانیم از خادمان راستین کهریزک که نماد خرد جمعی است باشیم و قول مساعدت در همکاری های لازم در حوزه تبلیغات و امور مرتبط با حوزه شهرداری را می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید