اخبار

با حضور معاون مالی اداری و همکاران سایر بخش های مربوطه جلسه ممیزی وکنترل کیفیت در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در خصوص آشنایی با فرایند ممیزی داخلی ونوع عدم انطباق ها  براساس 2015  : 1 900 ایزو جلسه ای با حضور سرکار خانم مقدمی معاون محترم مالی اداری برگزارشد .

مهندس مقدمی در خصوص این نشست گفت : فرایند ممیزی و وکنترل آن برطبق الزامات ایزو دردستور کار قراردارد و همه واحدها ملزم به رعایت آن هستند .

آقای مهندس مصباح زاده مدیر کنترل کیفی آسایشگاه گفت: این جلسه درخصوص بررسی  نحوه ممیزی وکنترل کیفیت براساس  استاندارد جدید با  رویکرد مدیریت ریسک برگزار می شود . وی هم چنین  ریسک های موجود  برای فرایند ها را ریسک مربوط به زمان ، منابع انسانی ومالی برشمرد و افزود: یکی از اهداف فرایند ممیزی شناسایی عدم انطباق هاست که به صورت عدم انطباق های کلی ، جزئی، مجوز ارفاقی و توصیه برای بهبود دسته بندی می شود .

لازم به ذکر است درصورت عدم انطباق های کلی وجزئی شاخص پایش واحدها تحت تاثیر قرار گرفته وسایر عدم

انطباق ها منوط به پیگیری های معاونت مربوطه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید