اخبار

جمعی از یاران بنیاد خیریه آراسته ، دیدار از مادربزرگها و پدربزرگهای سرای نیکی ها – کهریزک را مقصد مهرورزی خویش قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ سالمندان و معلولان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک ، میهمانان ویژه ای داشتند.

بانو عاطفه شجاعی مدیر بنیاد خیریه آراسته به همراه شماری از یاران خود که جملگی هنرمندان رشته های ساز و آوازند و در این زمینه حرفهای زیادی برای گفتن دارند ، یک روز از برنامه زندگی خود را در جمع عزیزان کهریزکی گذراندند تا لبخندی بی منت را تقدیم آنان نمایند.

عاطفه شجاعی در حاشیه این حضور گرم خود و یارانش ، از اعتقاد راستین خویش به زندگی معنوی و طواف کعبه دل گفت و محبت را سرچشمه همه خوبیها در زندگی دانست .

وی همچنین به خبرنگار کهریزک تأکید کرد :

آفریدگار ما خود گواه است که تا چه اندازه در این فرصت کوتاه زندگی ، توانسته ایم از خود گذشته و نیاز نیازمندان را برطرف نمائیم . اوتنها مسیر را به ما می نمایاند و ما تا چقدر لیاقت یافتن و حرکت در آن مسیر را داشته باشیم ، تنها بایستی گفت که (( بماند)) .

مدیر بنیاد خیریه آراسته وعده دیدار از این خانه بزرگ را به آینده ای نزدیک موکول و اذعان داشت :

اگر توانستیم از غم دلهای این مادران و پدران سالخورده ، تنها به اندازه یک دیدار کوتاه هم کم کنیم ، هنری بزرگ کردیم . اگر توانستیم در رفع یکی از هزاران نیاز این سازمان قدمی کوچک بر داریم ، می دانیم که موفق عمل کرده ایم . پس به امید انجام چنین اقدامات پاک و بی منتی ، میرویم تا بزودی برگردیم.

گفتنی است بنیاد خیریه آراسته  وظیفه حمایت از دانشجویان نخبه ای را برعهده دارد که بی سرپرست بوده و یا توانی برای اداره امور خویش ندارند. این بنیاد توانسته است در طول 21 سال گذشته ، بیش از 820دانشجوی نخبه راتحت پوشش قرار داده ، در رفع نیازهای گوناگون آنان موثر عمل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید