اخبار

با حضور جمعی از مدیران موسسه مبنا کارت ، به حمایتهای مستمر و فنی آن موسسه از آسایشگاه خیریه کهریزک اشاره شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ معاون برنامه ریزی و توسعه مبنا کارت با ابلاغ سلام مدیر عامل آن موسسه به مددجویان ، به دیدار خانواده بزرگ کهریزک آمد.

وی که به همراه تنی چند از مدیران فنی مبنا کارت، کهریزک را مسیر خدمات و مسئولیت اجتماعی خویش انتخاب نموده اند، به هنگام دیدار از بخش های مختلف بستری به خبرنگار کهریزک گفت :

مهندس رهنما پور مدیر عامل موسسه مبنا کارت با اعتقاد راسخ به انجام امور خیر، از ما خواسته اند هر آنچه که از نظر فنی و خدماتی در توان داریم، در توسعه و رونق زندگی سالمندان و معلولین این مرکز فرو گذار نکنیم.

مهندس کاظمی راد با اشاره به زمینه های مختلف مساعدت و همکاری با کهریزک گفت :

طراحی نرم افزارهای مختلف برروی دستگاه های الکترونیکی  می تواند تسهیلات مهمی در فروش محصولات و پرداخت های الکترونیکی داشته باشد، ضمن آنکه انواع خدمات اینترنتی موسسه مبنا کارت می تواند زمینه رونق فعالیت های کهریزک را تسریع بخشد.

کاظمی راد با نگاهی به فعالیت های انساندوستانه در کهریزک هم گفت :

حس دلسوزی نسبت به بیماران، حس قابل احترامی نیست بلکه باید با این اندیشه به بیماران کمک کردکه همه بدانیم هیچ تضمین و اعتباری به فرداهای خودمان نیز وجود ندارد. می بینیم هستند افرادی که به ظاهر خانواده هم دارند اما نه خانواده ای که سرپرست بزرگسال خود باشد .

معاون برنامه ریزی و توسعه موسسه مبنا کارت اظهار امیدواری کرد در مسیر توسعه روز افزون جامعه ، فرهنگ خانواده ها نیز آنقدر به سمت عطوفت و هم زیستی پیش روی نماید تا شاهد کمترین حضور سالمندان  و معلولین در مراکز نگهداری شبانه روزی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید