اخبار

به همت بانو احمدی و یاران مهربانش محل زندگی معلولین جوان ، با نصب پرده های جدید رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بانو احمدی و یاران مهربانش رنگ و بویی از مهر را به بخش های ارغوان هدیه کردند.

این نیک اندیش که سال هاست با زندگی بخشی به سالمندان و معلولان و با رفع نیازهای مختلف شان این مرکز را مورد حمایت خود قرار می دهند، این بار ضمن دیدار و دلجویی، در تمامی اتاق های مجموعه ارغوان، پرده های زیبایی را تهیه ، تدارک و نصب کردند.

تنها عایدی نیکوکاران در مسیر این مهرورزی ها و دیدارهای پر خیر و برکت ، تبسمی است که برلبان مددجویان کهریزک می نشیند.

 

دیدگاهتان را بنویسید