منابع مالی

                                                                                         «سهم درآمدها در پوشش هزینه ها»

سال هزینه سهــــم پوشش
پرسنلی غیرپرسنلی جمع کمکهای نقدی کمکهای غیرنقدی اهداء ملک کمک سازمانهای دولتی و بخش دولتی آبونمان و انشعابات فروش اجناس دست دوم حق السهم مددجویان اجاره املاک بخش درمانی سایر
89 120.932 78.244 199.176 %37 %15 %1% %17 %11 %5 %4 %3 2% 5%
90 133.892 112.785 246.677 %37 %13 %1 %21 %3 %5 %4 %2 2% 12%
91 175.355 114.479 289.834 %42 %14 %23 %5 %6 %4 %2 1% 3%
92 213.875 160.174 374.049 %37 %15 %1 %21 %4 %5 %7 %3 1% 6%
93 282.474 227.390 509.864 %36 %16 %19 %4 %4 %3 %2 1% 15%
94 355.698 277.150 632.848 %32 %13 %1 %24 %5 %3 %4 %3 2% 13%
95 435.451 332.342 767.793 %35 %15 %27 %4 %3 %5 %2 3% 6%

توضیح :

 

آسایشگاه البرز

سالمند معلول کودک D.C (مراقبت روزانه) H.C(مراقبت در منزل) M.S (ام.اس) جمع
190 81 103 376 211 961
آسایشگاه کهریزک 846 674 415 104 2039
جمع 1036 755 103 376 626 104 3000

* مبالغ به میلیارد ریال می باشد.

هزینه های جاری و پروژه های این موسسه از منابع مختلفی به شرح زیر تامین می شود :

  • کمک‎های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار به صورت مستمر ماهیانه و یا مقطعی
  • درآمد حاصل از واگذاری املاک و اشیاء قیمتی توسط افراد خیر و نیکوکار
  • پرداخت مبالغی جزئی از طرف تعداد معدودی خانواده‎های مددجویان در حد توانشان به عنوان کمک هزینه نگهداری
  • درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاه های توانبخشی آسایشگاه (که توسط مددجویان تولید می شود)
  • عواید حاصل از فعالیت های گروه بانوان نیکوکار در داخل و خارج از کشور بصورت هدایای نقدی و غیرنقدی
  • عواید حاصل از فروش لوازم دست دوم اهدائی
  • عمده ترین کمکهای غیرمردمی از سوی سازمان بهزیستی و برخی از نهادهای بیمه گر در قبال معرفی سالمند و معلول با پرداخت مبالغی درقالب یارانه صورت می پذیرد.

در مجموع بالغ بر 86%  هزینه‎ های آسایشگاه از محل هدایای انساندوستانه مردم و نیکوکاران ایرانی داخل و خارج از کشور تأمین می‎شود.

14% درصد مابقی شامل کمک های : سازمان بهزیستی، هلال احمر ،کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهاد ریاست جمهوری و سازمان های بیمه گر و…بصورت یارانه به موسسه پرداخت می شود.

 

(هزینه های فوق شامل هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد.)

  • قابل توجه صاحبان صنایع و مشاغل : «هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به این مرکز خیریه براساس حکم صریح مفاد ماده 172 قانون کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و یا حقوقی به آسایشگاه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاکنندگان کسر خواهد شد.»
  • توضیح:
  • اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره علاوه بر کمک های مادی و معنوی، بهره برداری از کلیه بودجه ها و انجام بهینه هزینه ها را در راستای اهداف اهداء کنندگان بعهده دارند.