اخبار

واحد مرکزی خبر در گزارشی اجمالی با نگاهی به جریان زندگی در کهریزک ، کار و فعالیت روزانه  زوج معلول و موفق ساکن در مجموعه را به تصویر کشید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ مجتمع مسکونی عمید محل زندگی زوج های معلولی است که با حمایت مسئولین آسایشگاه ، زندگی مستقلی دارند. این خانواده ها با کار و فعالیت روزانه در کارگاه های هنری ، امورات زندگی خویش را می گذرانند و همواره عزت نفس را امانتی گرانبها در زندگانی خود قلمداد می کنند.

واحد مرکزی خبر با نگاهی اجمالی به زندگی یکی از زوج های معلول و موفق کهریزک ، زندگی این عزیزان را در قالب تصویر جهت پخش در اخبار شبانگاهی آماده کرد .

 همچنین واحد مرکزی خبر فرصت را مغتنم شمرده ، با حضور در جمع هنرمندان سالمند و معلول آسایشگاه که در کارگاه های هنری فعالیتی مثال زدنی دارند، گزارشی جامع از نحوه کار و فعالیت روزانه این عزیزان ثبت تا در قالب همین گزارش پخش گردد.

دیدگاهتان را بنویسید