اخبار

دکتر مریم حضرتی ، نگهداری شبانه روزی از سالمندان و معلولین پرشماری از جامعه در کهریزک را مستلزم برنامه ریزی و تعامل گسترده مسئولین و مردم دانست که خوشبختانه این مهم توانسته است در مسیری درست به حرکت پرشتاب خود ادامه دهد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دیدار از آسایشگاه خیریه کهریزک ، بررسالت همراهی و همکاری همه سازمانها و ارگانهای مختلف با مراکز خیریه تأکید کرد.

دکتر مریم حضرتی با بیان اینکه تنها وزارت بهداشت متولی سلامت مردم نیست ، اظهار داشت :

موظف هستیم در رفع کاستی های موجود در کهریزک ، همکاری لازم را داشته باشیم ، اما باید به خاطر بسپاریم که همه ارگان ها و سازمان ها مسئول سلامت مردم هستند و می بایست در انجام این مهم با مراکز اینچنینی همراه وهمگام شوند.

وی با اشاره به دیدار خود از بخش های مختلف بستری و نگهداری معلولین و سالمندان گفت :

بسیاری از بیمارانی که بصورت شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شوند ، نیازمند مراقبت های مختلف بهداشتی – درمانی هستندکه انجام این مهم توان و برنامه ریزی منسجمی را می طلبد.

دکتر حضرتی افزود:

تعامل گسترده مسئولین کهریزک و مردم ، از دیگر نکات بارزی است که خو.شبختانه در حال انجام است و در مسیری درست به حرکت پر شتاب خود ادامه می دهد .

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستاری کار آزموده در کهریزک نیز گفت :

سعی میکنیم کمبود نیروی پرستاری در این مرکز را جبران نمائیم . استفاده از دانشجویان کارشناسی ارشد با گرایش های سلامت جامعه ، سالمندی و روان پرستاری از دیگر گزینه هایی است که می تواند در برنامه ریزی معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرار گیرد.

دکتر مریم حضرتی با توصیه به همه مسئولین و نیز افراد توانمند در کمک به نیازمندان جامعه گفت :

شاید روزی گذر هریک از ما بر اثر حادثه یا سرنوشت به چنین مراکزی بیافتد، بیائیم همه با هم جایگاه های خودمان در آینده را ببینیم و هر چه برای خود می خواهیم برای مردم نیز مهیا نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید