اخبار

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از فعالان بازار سرمایه دعوت کرد در توسعه مراکزی که مورد اعتماد جامعه بوده و در بهبود زندگی سالمندان و معلولین فعال هستند ، مشارکت جدی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در دیدار اعضاء کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر اهمیت بهبود زندگی سالمندان و معلولین جامعه تأکیدی دوباره شد.

این اعضاء همچنین در نشستی مشترک با محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به بررسی راهکارهای گوناگون رفع نیازهای مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین و سالمندان پرداختند.

سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با اذعان به اینکه با مشکلات کار در بخش خصوصی آگاهی کامل دارد گفت :

فعالیت های این مرکز با وجود آنکه پشتوانه مالی ثابت و پایداری نداشته ، تنها با اتکاء به کمکهای مردمی خدمت رسان جمع کثیری از سالمندان و معلولین است ، مورد تحسین یکایک ماست.

وی تصریح کرد :

آسایشگاه کهریزک تنها به سالمندان و معلولین خدمت نمی کند ، بلکه با این کار بزرگ به بخش بزرگتری از جامعه کنونی در حال خدمت رسانی است.

اسلامی یاد آور شد:

اعتماد عمومی و شفافیت در فعالیت ها ، ارکان اصلی رشد و توسعه این مرکز بوده ، مشارکت جدی خیرین در اداره این مرکز گواه اصالت خدمات انسانی کهریزک است.

اسلامی مسئولیت پذیری شرکتها و فعالان بازار سرمایه در توسعه چنین مراکزی که مورد اعتماد عمومی هستند را خواستار و تأکید کرد:

بهبود شرایط زندگی سالمندان و معلولین از جمله مسئولیت های اجتماعی فعالان اقتصادی است که در اولین اقدام میتوان با پایداری صندوق نیکوکاری ، بخشی از در آمد حاصل از فعالیت های شرکت های خصوصی را روانه مراکز خیریه کرد.

اسلامی بیدگلی توسعه مراکز نگهداری سالمندان را اولویت جامعه ای دانست که رو به سالمندی  می رود و کهریزک را نمونه ای استوار از اینگونه مراکز بر شمرد که می تواند کمک شایانی به داوطلبان تأسیس یا حمایت از جامعه سالمند کشور نماید.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران باردیگر با دعوت از کلیه فعالان عرصه اقتصادی ، ایجاد پایگاهی مستحکم و پشتوانه ای ثابت در اداره مراکز خصوصی نگهداری سالمندان و معلولین کشور را خواستار شد.

دیدگاهتان را بنویسید