اخبار

با موافقت از سوی استاندار تهران، محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به عضویت شورای اداری استان تهران در آمد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بنا به پسشنهاد آسایشگاه خیریه کهریزک و موافقت انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ، محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به عضویت شورای اداری استان تهران در آمد.

عضویت در این شورا ، این امکان را به مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک می دهد تا از نزدیک با ملاقات با مسئولین عالی و اجرایی استان ، انواع تنگناها و مشکلات عدیده اجرایی و اداری این مجموعه خیریه را به سمع و نظر آنان برساند.

تسهیل در روند امور جاری مربوط به کهریزک با سایر ارگانها و نهادهای استان ، تشریک مساعی و ارتباط مثمر ثمر با مسئولین استان ، از دیگر مزایای عضویت مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در شورای اداری استان تهران است.

شورای اداری استان تهران شورائی مشورتی است که استاندار ریاست آن را عهده دار است. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادها و ارگانهای مستقر در سطح استان ، تشریک مساعی میان واحد های اجرایی استان ، بررسی مشکلات استان و ارائه پیشنهاد و راه حل برای آن از جمله وظایف شورای اداری استان تهران است . همچنین استاندار ، معاونین و مدیران ستادی استانداری ، بالاترین مسئول اجرایی سازمان های مستقل و وزارتخانه های مستقر در استان ، بالاترین مسئول واحد های استانی موسسات و شرکت ها ، مقام قضایی و فرمانده های ارشد نیروهای نظامی و انتظامی استان ، شهردار و فرمانداران استان از جمله اعضاء شورای اداری استان تهران هستند.