اخبار

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، شناخت موقعیت و اجرای صحیح برنامه های تدوین شده را لازمه اداره این مجموعه خیریه دانست و بر تقویت همبستگی همه مدیران تأکیدی دوباره کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ محمدرضا صوفی نژاد، در اولین جلسه مشترک اعضاء هیئت امناء و مدیره با مدیران به منظور دیدار نوروزی و بررسی راهکارهای پیشنهاد در سال جدید برنامه ریزی و تصمیم سازی را دو رسالت بزرگ هیأت مدیره و امناء موسسه خیریه کهریزک دانست که همواره راه گشای اداره خانه و خانواده بزرگ کهریزک بوده است.
وی در نشست مشترک هیئت مدیره و امناء موسسه خیریه کهریزک با مدیران و مسئولین این موسسه، همچنین یاد آور شد:
هرگز نمی شود مدیران بدون داشتن اهلیت و شناخت کافی در انجام برنامه های تدوین شده موفقیتی کسب کنند. همین قدر کافی است که بگوییم اهلیت و شناخت لازم در این مجموعه خیریه جاری است تا همواره شاهد شناخته شدن کهریزک به عنوان شاخصی مطرح در حوزه نگهداری و توانبخشی مددجویان در کل کشور باشیم.
صوفی نژاد با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی هم گفت :
قطعاً در نحوه اجرای برنامه ها، اختلاف سلیقه هایی موجود است اما با تقویت همبستگی و با این هدف گذاری که زندگی مددجویان باید به بهترین نحو ممکن اداره شود، می توانیم همواره امیدوار به آینده ای روشن در کهریزک و کل موسسه باشیم.
وی وابستگی سازمانی و انگیزه خدمت در بین مدیران را یاد آوری کرد وگفت:
هرگاه مشکلی در بخشی از سازمان به وقوع می پیوندد، همین انگیزه های والای خدمتی و وابستگی های سازمانی است که موانع را یکی پس از دیگری از پیش روی بر می دارد و می بینیم که وقفه ای در زندگی بخشی به مددجویان به ویژه در حوزه توانبخشی و درمان روی نمی دهد.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، از همه مدیران و مسئولین این مجموعه خیریه خواست تا همچون همیشه دل های خود را به همراه داشته باشند تا با تصمیم دل بر کسانی خدمت کنند که پناهگاه آنان تنها خداوندی است که قدم های پر مهر خیرین و نیک اندیشان را راهی این خانه بزرگ می نماید تا سامانده زندگی آنان در سخت ترین دوران از عمر خود باشند.

دیدگاهتان را بنویسید