اخبار

دعوت از همه مدیران و مسئولین واحد های مختلف شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک برای شنیدن انتقادات مطروحه از جانب کارکنان و واکنش صحیح به آن ، مهمترین اولویت محمدرضا صوفی نژاد در نشست هم اندیشی مدیران بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ در نشست هم اندیشی مدیران و مسئولین با محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک بر وحدت رویه در تصمیم گیری ها ، استفاده مناسب از امکانات موجود و مدیریت ساعات اضافه کار کارکنان تأکید شد.

پیگیری برنامه های تفریحی مددجویان ، وضعیت هزینه بستری و درمان ، برنامه ریزی برای فعال شدن هیأت تحریریه ماهنامه کهریزک ، تأکید بر همکاری صمیمانه همه واحد ها در توانبخشی معلولین و سالمندان ، مسائل انظباطی کارکنان ، استماع گزارش نماینده شورای اسلامی کار ، رعایت اخلاق کاری در رضایتمندی مراجعه کنندگان ، رسیدگی به وضعیت تغذیه مددجویان کم توان و بهداشت عمومی بخشهای 24 گانه بستری ، از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود.

محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از مدیران و مسئولین مجموعه در اداره مناسب واحد های تابعه خود گفت :

با رسیدگی به گرفتاری های کارکنان و تسهیل مشکلات آنان ، نه تنها  به وظیفه سازمانی خود عمل می کنید بلکه دلبستگی های آنان به محیط کار که همان محل زندگی مددجویان است را دوچندان می نمایید.

صوفی نژاد تصریح کرد :

هیچ یک از ما بدون عیب و ایراد نیستیم و ممکن است در تصمیم گیری ها دچار اشتباهاتی شویم ، بنا بر این باید انتقاد پذیر باشیم و برای شنیدن انتقادات و عکس العمل صحیح ، گوش شنوا داشته باشیم.

صوفی نژاد با نگاهی به شرح وظایف مدیران مجموعه نیز گفت:

قرار نیست هیچ یک از مدیران در جایگاهی که هستند ، بر کارکنان خود حکومت کنند بلکه بایستی با برنامه ریزی و تقسیم صحیح کارها ، بر حیطه وظایف هر یک از کارکنان مدیریت و نظارت کنند .

وی همچنین یاد آور شد :

اگر مدیری نسبت در حوزه تحت نظارت خود احساس مالکیت کند ، بطور قطع از اهداف عالی سازمان فاصله گرفته ، به خودی خود ثابت می کند که دیگر شایستگی لازم برای آن بخش را ندارد ، بنابر این همه باید تلاش کنیم تا گرفتار این معضل مدیریتی نشویم.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک رضای خداوند ، اخلاق مداری و کار شرافتمندانه را شایسته همه مدیران و کارکنان این مجموعه خیریه دانست و بر اهمیت به سرانجام رساندن برنامه های مدون در ساماندهی و زندگی بخشی به مددجویان تحت پوشش تأکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید