اخبار

در روز جهانی سالمند، موسسه خیریه کهریزک به سطح شهر رفت و به سالمندان، گل اهدا نمود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، به مناسبت روز جهانی سالمند، هزار شاخه گل رز و مریم  تهیه گردید و پرسنل موسسه  با حضور در ایستگاه های مترو، ضمن تبریک این روز به سالمندان، به آنها گل اهدا نمودند و بدین وسیله از سالها زحمات آنها برای جامعه و کشور در قالب  مادر، پدر، کارمند، معلم و …، قدردانی نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید