اخبار

شهردار تهران توانمندی های معلولین هنرمند آسایشگاه خیریه کهریزک را مورد تقدیر قرار داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ دکتر پیروز حناچی در حاشیه ی اجرای موفق نمایش رستم و سهراب توسط معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک در فرهنگسرای بهمن و در جمع میهمانان حاضر در این سالن گفت:

خدا را شاکریم که می بینیم معلولین عزیز ما با نگاه هنر خود را وارد عرصه های اجتماعی می کنند.

خوشحالم که اعلام نمایم این درس بزرگی برای من می شود معلولین به بهانه های مختلف وارد عرصه ها و فعالیت های اجتماعی شوند.

دکتر حناچی تاکید کرد:

می توان تمهیدات مختلفی را اندیشید تا همه ی معلولین همانند سایر شهروندان در اجتماع و پیرامون خود بالنده شوند. از وظایف خود در شهرداری و در رونق زندگی معلولین هرگز غافل نخواهیم شد و برآن هستیم همواره در تسهیل زندگی این عزیزان به ویژه در بخش حمل و نقل شهری و برطرف نمودن موانع حرکتی در مسیرها کوشش نماییم.

دکتر حناچی همچنین با تفسیری از معلول و معلولیت گفت:

به کسی که با وجود داشتن نارسایی جسمی فعال است و تلاش دارد در عرصه های اجتماعی خود را مطرح نماید هرگز معلول اطلاق نمی شود نقطه ی مقابل آن نیز صحیح است یعنی هستند افرادی که با وجود ظاهری سالم به دور از هر نوع فعالیت مثبت اجتماعی، اینان همان معلولین واقعی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید