اخبار

با همکاری نهاد مقام معظم رهبری ، دانشجویان دانشگاه علمی – کاربردی شعبه کهریزک به کرسی هم اندیشی (( سبک زندگی دانشجویی )) پیوستند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ سبک زندگی ، تنظیم و مدیریت زندگی دانشجویی ، سر فصل هایی بود که توسط دکتر خیر الهی استاد دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران شرق به دانشجویان مرکز آموزش شعبه کهریزک تبیین گردید.

آرزو ولایی ، مسئول فرهنگی مرکز علمی – کاربردی دانشگاه شعبه کهریزک با بیان این مطلب خاطر نشان کرد :

این نشست دانشجویی با همکاری نهاد مقام معظم رهبری از دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران شرق به انجام رسید تا دانشجویان ما همگام با تحصیل ، بتوانند در مدیریت شغلی خود نیز موفق باشند.

وی افزود:

زندگی به سبک دانشجویی شرایط خاص خود را دارد ، قطعاً بدون برنامه ریزی هیچ یک از دانشجویان نخواهند توانست در آینده شغلی و خانوادگی خود توفیقات چندانی کسب نمایند.

ولایی یاد آور شد:

آقای دکتر خیر الهی در این نشست تأکید داشتند که موکول کردن برنامه های زندگی به آینده پس از تحصیل ، اختلالات جدی هم در سبک زندگی دانشجویی و هم در آینده شغلی آنان خواهد داشت .

مسئول فرهنگی دانشگاه جامع علمی – کاربردی شعبه کهریزک در پایان نیز گفت :

در این کرسی هم اندیشی از دانشجویان خواسته شد تا زندگی خود را بر اساس نیازهای پیش رو و مطابق باشرایط شغلی خود برنامه ریزی نمایند تا بهترین بهره وری را نصیب خود کنند.

گفتنی است در پایان کرسی هم اندیشی دانشجویان ، نشست پرسش و پاسخ در باب مسائل روز و نیز نگرش دانشجویان به آینده تحصیلی و شغلی خود با استاد دانشگاه جامع علمی – کاربردی تهران شرق برگزار شد. همچنین به 5 نفر از دانشجویانی که توانستند پاسخ های قانع کننده ای به سوالات مطروحه توسط استاد دانشگاه ارائه نمایند. از طرف دفتر مقام معظم رهبری هدایایی تقدیم گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

دیدگاهتان را بنویسید