اخبار

با عنایت ویژه سازمان ثبت‌احوال استان تهران، کارت ملی هوشمند مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، طی 10 روز کاری و با حضور کارشناسان ثبت‌احوال کشور، کارت ملی هوشمند مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک در محل مجموعه به ثبت می‌رسد.

معصومه جعفری راد، مدیر امور اجتماعی آسایشگاه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: جمع کثیری از مددجویان ساکن در آسایشگاه وابسته به تخت بوده، برای دریافت کارت ملی آنان هیچ‌گونه اقدام مناسبی نمی‌توان صورت داد. از این‌ رو با درخواست از سازمان ثبت ‌احوال استان تهران مبنی بر مساعدت در انگشت‌ نگاری و سایر امور اداری مربوط به صدور کارت هوشمند و نیز پذیرش آن اداره‌ی محترم ، مقررگردید این مهم در محل آسایشگاه انجام شود .

مدیر امور اجتماعی آسایشگاه با تشکر از مسئولین سازمان ثبت ‌احوال استان تهران در همکاری و مساعدت‌های لازم برای صدور کارت ملی هوشمند مددجویان، اظهار امیدواری کرد در طول مدت حضور کارشناسان سازمان ثبت‌احوال می‌توان برای هر تعداد از مددجویان ساکن در مجموعه که فاقد کارت ملی هوشمند باشند، صادر گردد .

دیدگاهتان را بنویسید