اخبار

خیرین و نیک اندیشان کوی جمهوری در غالب گروهی منسجم، از بخش های مختلف آسایشگاه خیریه کهریزک دیدار کردند .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک و به نقل از واحد مشارکتهای مردمی ، نیکوکارانی که طی سالهای متوالی با مراجعه به دفتر نمایندگی کهریزک در خیابان  جمهوری مددجویان این مرکز را مورد حمایت خود قرار می دهند ، اینبار به رسم دلجویی به کهریزک آمدند.

این عزیزان با ادای احترام و فاتحه بر مزار دکتر حکیم زاده بنیانگذار آسایشگاه خیریه کهریزک، نیت خدا گونه این انسان نوع دوست را در حمایت از انسان های درمانده و بی خانمان، اقدامی روحانی و بزرگ بر شمردند و در ادامه این دیدار، ‌از بخش های مردان و زنان سالمند، واحد تغذیه، توانبخشی و کارگاه‌های آموزشی، فیزیوتراپی، ورزشگاه پوریای ولی  و ‌بخش بیماران ام اس دیدن کردند.

در همین رابطه نکات تخصصی و متفاوتی نیز در خصوص روند پذیرش،  نگهداری ، آموزش و توانبخشی مددجویان مطرح شد که با دیدار از بخش های مرتبط و گفتگو با مسوولین مورد نظر مطالب قابل توجهی بیان و بررسی گردید .

در این دیدار به یاد ماندنی لبخند پدران و مادران سالمندی که روزی با مهر و محبت، کاشانه ای را گرم می کردند و حلقه وصل خانواده ای بودند، بس تماشایی بود.

دیدگاهتان را بنویسید