اخبار

در دیدار اعضاء هیئت مدیره مراکز توانبخشی کشور از آسایشگاه خیریه کهریزک، بر تهیه بسته های آموزشی جدید برای آموزش کارکنان مراکز مراقبتی سالمندان و معلولین تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ سعید سعد آبادی، مدیر عامل انجمن عالی مراکز غیردولتی و تنی چند از کارشناسان بهزیستی، با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک از نزدیک با نحوه خدمات رسانی به سالمندان و معلولین در این مجموعه آشنا شدند.

این هیأت همچنین در نشستی با محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، به بررسی راهکارهای گوناگون در ارتقاء سطح کیفی زندگی سالمندان و معلولین حاضر در مراکز مراقبتی پرداختند.

در بخشی از این دیدار، سعد آبادی با اشاره به اهمیت پرداختن به مقوله آموزش، گفت :

نیروهایی کار آمد و مستعد خدمت در مراکز مراقبتی هستند که آموزشهای لازم را قبل از ورود به عرصه کاری خویش دیده باشند، ضمن آنکه در حین خدمت نیز می بایست به آموزش کارکنان بطور جدی اهمیت داده شود.

در ادامه با اشاره به دستور العمل سازمان بهزیستی در خصوص آموزش کارکنان نیز گفت :

سازمان بهزیستی کشور اصرار دارد با فراگیر شدن آموزش کارکنان پیش از شروع خدمت و بروز رسانی آموزشها در حین خدمت ، عوارض زندگی سالمندان و معلولین در مراکز مراقبتی را به حداقل برساند.

ایشان نیز با تقدیر از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در پرداختن جدی به مقوله آموزش و نگاه دانشگاهی به این موضوع اساسی در زندگی سالمندان و معلولین هم گفت :

تعریف و تدوین بسته های آموزشی جدید در سطح استان تهران و کشور ، از نیازهایی است که بدنبال آن هستیم و امیدواریم با همکاری مسئولین آسایشگاه کهریزک ، در تدوین این بسته های آموزشی ، موفقیت های بیشتری کسب کنیم.

آموزش قبل و حین خدمت کارکنان موسسه خیریه کهریزک از مقوله های جدی در روند خدمات رسانی به جمعیت هدف است . علاوه بر تحصیل کارکنان واحد پرستاری و کادر درمان در مرکز آموزش جامع علمی – کاربردی موسسه خیریه کهریزک ، 370 ساعت آموزش مدون و حین خدمت کارکنان در برنامه مسئولین آموزشی کهریزک قرار دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید