کلینیک های دندانپزشکی

در این بخش خدمات جراحی دندان عقل ( نهفته و نیمه نهفته ) ، جراحی و کشیدن ریشه ، پروتز ثابت و متحرک (کرم کبالت و اکریلی ) ارتودنسی ثابت و متحرک ، فرنکتومی ، جینجیو پلاستی ، جراحی لثه ، جرم گیری و ترمیم  زیبائی با ابزارها و وسائل استرلیزه انجام می گیرد .

خدمات دندانپزشکی اطفال از جمله پالپوتومی ، پالپکتومی ، ترمیم فیشور سیلنت ، فلورایدتراپی به طور تخصصی ارائه می گردد.

کلیه ست های جراحی ، کشیدن وجرم گیری مطابق با بالاترین استانداردهای بهداشت و رعایت محیط استرلیزه ، توسط .V-Pack استریل می شود.

همکاران دندانپزشک در سه بخش دندانپزشکی اطفال، دندانپزشکی بزرگسال و دندانسازی در شیفت های صبح و عصر مفتخر به ارائه خدمت می باشند.