اخبار

در میان احساسات پاک و پر شور دانش آموزان موسسه منظومه خرد،گروه موسیقی مددجویان کهریزک با هنر آفرینی خود ، فعل توانمندی را به نمایش گذاردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با دعوت رسمی مدیر عامل موسسه منظومه خرد، گروه هنرمندان موسیقی کهریزک با حضور در سالن آمفی تئاتر آن موسسه ، به اجرای برنامه های شادو متنوع پرداخت.

در این موسسه که دانش آموزان هر 3 مقطع تحصیلی در کنار هم مشغول به تحصیل هستند،از هر مقطع سنی و تحصیلی ، نفراتی برگزیده شدند و تماشای  هنر آفرینی معلولین پر توان کهریزک نشستند و با احساسات پاک و پرشور خود ، این هنرمندان پر انگیزه را تشویق نمودند.

همچنین جمع کثیری از دانش آموزان موسسه منظومه خرد، با نوشتن یادداشتهایی برای یکایک عزیزان کهریزکی ، از توانمندی و هنر آفرینی آنان قدردانی کردند.

خانم حائزی زاده مدیر عامل موسسه منظومه خرد در پایان این مراسم ، با قدردانی از هنرمندان پر توان کهریزک ، حضور این عزیزان را به منزله شروعی جدید برای دانش آموزان موسسه خود خواند تا با الگوبرداری از آنان، مصمم تر از همیشه به تحصیلات خود ادامه دهند.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگار کهریزک اظهار داشت : بر آن بودیم تا روشی را اتخاذ نمائیم که فعل خواستن را به نحو مطلوبی ارزانی دانش آموزان این موسسه نمائیم . حضور پر رنگ و سراسر شادی آفرین این هنرمندان که در شرایط خاصی از اوضاع جسمانی هستند و با این حال از اندک توانایی های خود بهترین بهره را می برند، عالی ترین الگوی ممکن برای دانش آموزان کم سن و سال ما خواهد بود تا بدانندکه باید حداکثر بهره را از موقعیتها و توانایی های خود بدست آورند.

مدیر عامل موسسه منظومه خرد با تبریک مجدد به هنرمندان پر تلاش کهریزک ، یاد آور شد : عینیت بخشیدن و فعل خواستن را باید از این همه شور و شوق آموخت ، باید حرکت کرد و در این راه از هیچ کوششی برای رسیدن به اهداف متعالی فرو گذار نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید