اخبار

با همت بانیان خیر و خیرخواهی و به قصد ارتقاء‌ بهداشت عمومی، پرده های هوا ساز کلیه بخش های بستری تهیه و نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در راستای ارتقاء بهداشت عمومی بخش های بستری و به جهت جلوگیری از ورود حشرات موذی ، پرده های هوا ساز مورد نیاز مجموعه توسط بانیان خیر تهیه و تحویل شد.

مهدیه آبنیکی کارشناس بهداشت عمومی در این زمینه اظهار داشت:

پرده های هوا علاوه بر آنکه حرکت جانوران موذی را مختل می کند ، دمای موجود در هر ساختمان را نیز ثابت نگه می دارد . این یعنی در فصل زمستان مانع از خروج گرما و به همین نسبت در تابستان باعث خنک  ماندن بخش ها خواهد شد.

کارشناس بهداشت آسایشگاه تصریح کرد:

علاوه برکلیه بخشهای بستری ، سالن های مهد کودک و واحد کشتارگاه دام نیز به سازه هوا ساز  مجهز گردید تا در ارتقاء سطح بهداشت این اماکن اقدام گردد.

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از همت والای خیرین ارجمند که همانند مسئولین و دست اندرکاران پر تلاش این مجموعه دغدغه سلامت سالمندان و معلولین را دارند ، آرزو می نماید توفیقات خاص الهی در مسیر زندگی و نیز دستگیری از نیازمندان همواره نصیبشان گردد.

دیدگاهتان را بنویسید