اخبار

جشن خداحافظی دونفرازکودکان نیلوفری درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، صبح روز دوشنبه به مناسبت انتقال مهرسام ونگین به سازمان بهزیستی کرج جشنی درساختمان نیلوفر، مرکز نگهداری وتوانبخشی شبانه روزی کودکان برگزارشد.

این جشن با همراهی مسئولین بخش و سایر کودکان و مددجویان برگزار شد و با پخش موسیقی شاد به همراه پذیرایی فضای آرامی رابرای کودکان رقم زد.

نگین دوازده ساله که به مدت دوسال دراین مرکز زندگی کرده وفاقد سرپرست می باشد به همراه مهرسام که دوساله است ودرطی این دوران به کمک خیرین عمل جراحی انجام داده، درنهایت سلامت به بهزیستی منتقل می شوند تا زندگی جدیدی را آغاز کنند وخدمات متناسب با وضعیتشان دریافت نمایند .

تامین هزینه این جشن توسط یکی ازخیرین  برای آرامش روح بازماندگان اش انجام شد وساعات شادی را درلحظه های خداحافظی این دوکودک رقم زد .

این جشن با عکس یادگاری ازکودکان نیلوفری و پخش کیک بین مددجویان پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید