اخبار

در جهان ما، چه دیروزها و چه امروزها و چه فرداهای پیش رو اگر محبت و همیاری نبود، هیچ موجودی قادر به زیستن نبود. در واقع بانگ پیدایش موسسه خیریه کهریزک نیز بر مبنای همین اصل زیبا طنین افکن شده است.  کهریزک سرزمین کوچکی است. جایی میان خاطرات شیرین کودکی و بزرگسالی . جایی بین هستی و نیستی که ساکنانش را در دل خود حل کرده است. در آسایشگاه خیریه کهریزک اندوه وانتظار بهم خو گرفته اند.

کهریزک قصه انتظار پسری مبتلا به ام.اس است که روزگاری عاشقانه های بسیاری را در سر می پروراند. قصه چشم دوختن مادری است که از آرزوهایش برای روزهای سرد تنهایی شال می بافت…

می گویند چشم آینه و دریچه روح آدمی است. سالهاست شاعران و ترانه سراها در وصف چشمها نوشته اند و شاعری کرده اند. در چشم های سالخوردگان و معلولان خیریه  کهریزک اما فروغ کم نوری است که دوامی ندارد. چرا که دراینجا عاشقان و نیک اندیشانی هستند که خود را وقف مددجویان کرده اند.  در هفته ای که گذشت خانواده کسب و کار و گروه کار و مهر بنیادی که همواره حامی مراکز خیریه است به دیدار مددجویان این مرکز آمدند و ضمن دیدار با توزیع گل و شیرینی، برای ساکنان خیریه کهریزک تعدادی پوشینه آوردند.

یاری رساندن به افراد نیازمند روحی بزرگ را می طلبد.در زندگی برای رسیدن به نور، باید از تاریکی ها و سختی ها گذر کرد. ما برای انسان های از جنس نور چیزی نداریم جز دعای خیر .

دیدگاهتان را بنویسید