اخبار

عموهای فتیله ای وهنرمندان درماه مبارک رمضان  ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، عصرروز پنج شنبه آقای فروتن یکی ازبازیگران عموهای فتیله ای و آقای توکلی بازیگر برنامه پنگول برای دیدار از مددجویان وکودکان معلول به این مرکز آمدند.

این دعوت که با همکاری یکی از خیرین به نیت شادکردن بچه های معلول صورت گرفت فضای شاد وآرامی برایاین کودکان رقم زد .

این هنرمندان بااجرای برنامه شاد ومفرح ساعاتی رادرکنار این کودکان گذراندند.

خانم جوادی مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان معلول به همراه آقای چاواری سرپرست روابط عمومی و تعدادی ازمسئولین دراین جشن ،خیرین وهنرمندان راهمراهی کردند.

آقای امینی که ازخیرین آسایشگاه خیریه کهریزک البرز می باشد ضمن دعوت ازهنرمندان ، با افطاری باشکوهی از تمامی مددجویان پذیرایی کرد و گفت:شادی کودکان درماه مبارک رمضان را ازالطاف خداوند می دانم  وخوشحال هستم که سهم کوچکی دراین شادی دارم وازاین بازدید احساس رضایت کرد .

دیدگاهتان را بنویسید