اخبار

اعضاء هیأت مدیره آسایشگاه خیریه باب الحوائج بابل با حضور در سرای کهریزک ، چگونگی ایجادو ثبات مشارکتهای مردمی را مورد واکاوی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ تنی چند از اعضاء هیأت مدیره آسایشگاه خیریه باب الحوائج با حضور در سرای کهریزک ، با نحوه نگهداری ،توانبخشی و آموزش سالمندان و معلولین این مجموعه از نزدیک آشنا شدند.

میهمانان این خانه بزرگ همچنین در نشستی با محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، بهره گیری از تجربیات و توانمندی های این مجموعه در ایجاد ، گسترش و ثبات مشارکتهای مردمی را مورد تأکید قرار دادند.

در بخشی از این دیدار ،زهرا موعودی از اعضاء هیأت مدیره باب الحوائج ، مشارکتهای مردمی را تنها تأمین کننده اصلی نیازهای مددجویان آن مراکز دانست که به طرز محسوسی در سال جاری کاهش یافته است .

وی خواستار همفکری در طراحی الگویی ثابت و قابل اتکاء برای مشارکتهای مردمی مرکز خویش بود تا از این منظر کمترین فشار هزینه های جاری ، متوجه مسئولین و با لطبع مددجویان تحت پوشش آن مرکز خیریه شود .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک به اعضاء هیأت مدیره و کارشناسان مرکز باب الحوائج یاد آور شد :

تقدیر و یا توفیق نثار یکایک شما بوده که بجای خدمت در هر ارگان یا سازمانی دیگر ، مسیر خدمات انساندوستانه را در پیش بگیرید تا همچون کارکنان پر تلاش کهریزک ، عاقبت بخیری در انتظارتان باشد.

صوفی نژاد افزود :

در جلب مشارکتهای مردمی باید باورها و اعتقادات مردم حفظ گردد، احساس واقعی خدمت به نیازمندان جامعه بطرز واضعی به علاقمندان خدمات انساندوستانه منتقل گردیده تا پایداری حضور آنان در زندگی بخشی به مددجویان قابل مشاهده باشد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک همچنین بهره گیری از تجربیات ارزشمند مدیران حوزه مشارکتهای مردمی این مرکز را از دیگر عناصر حمایتی از آسایشگاه باب الحوائج دانست که در کمک به جامعه هدف آن مرکز ، قطعاً نقشی اساسی و بنیادین خواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید