اخبار

جلسه ملاقات مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با نماینده موسسه خیرین، مددکاری، نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ،صبح روز گذشته ملاقاتی بین دکتر افشین وجدانی روشن مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با دکترعباس جلیلوند ایرانی مقیم کشور آلمان ونماینده موسسه خیرین،مددکاری ونیکوکاری واقع در شهر برلین برگزارشد .

دکتر افشین وجدانی روشن ضمن توضیحات جامع وکامل درخصوص آسایشگاه خیریه کهریزک البرز وشرایط بستری سالمندان ومددجویان افزود: گرچه اهمیت به پیشگیری مهم تر ازدرمان است اما  تیم توانبخشی دراین مرکز خدمتگزار مددجویانی است که به هردلیل به این مرکز سپرده شده اند.و تمام تلاش من در حوزه مدیریتی ام در آسایشگاه برآن است که برپایه علمی و تخصصی خدمتگزار باشم .

هدف از این ملاقات انتقال تجربیات بین دوکشور در حوزه مددجویان وسالمندان با توجه به قوانین وضع شده درقانون اساسی درخصوص معلولین واهمیت بیشتر به بخش دی کر و هوم کر( نگهداری روزانه ) ودرنهایت بستری شبانه روزی مددجویان درخانه های کوچک می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید