اخبار

جلسه ماهانه ماهنامه کهریزک در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، جلسه ماهانه ماهنامه کهریزک با حضور دکتر احمدی مدیر عامل موسسه ، هیت همراه و همچنین دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه کهریزک البرز برگزار شد.

با توجه به اهمیت ماهنامه جلسه ماهانه ماهنامه کهریزک باحضور حداکثری اعضاء در کهریزک البرز برگزار شد.ابتدا دکتر احمدی مدیر عامل موسسه درباره کیفیت ماهنامه نکاتی را اظهار کردند و سپس آقای دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه البرز به بیان مطالب و برنامه های مجموعه در چاپ های جدید ماهنامه پرداختند.

همچنین در ادامه جلسه اعضاء هیت تحریریه به بیان نقطه نظرات خود در مورد ماهنامه پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب و مقاله های چاپ شده در ماهنامه پرداخته شد.و مقرر گردید که جلساتی پیرامون مقالات چاپ شده در ماهنامه در حوزه بهداشت و روان،روانشناسی،تغذیه ،تربیت بدنی و …برگزار گردد.

شایان ذکر است که اعضای هیت تحریریه ماهنامه از مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان نیز بازدید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید