اخبار

جشن مبعث حضرت محمد ( ص ) درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، برپایه باورهای دینی روزمبعث حضرت رسول اکرم وبرگزیده شدن ایشان به درجه پیامبری از برترین روزهایی است که با اعمال خاص وجشن وشادی همراه است .

بدین مناسبت وبه بهانه فرخنده مبعث پیامبر مهربانی، مراسم شادی وجشن در آسایشگاه خیریه کهریزک باحضور جمعی از مسئولین بخش مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان وبیماران ضایعه نخاعی درساختمان یاس برگزارشد .

هم چنین این جشن باحضورمسئولین بخشهای ساختمان نیلوفر به همراه مددجویان این مرکزهمراه شد که ساعات خوشی رابرایشان رقم زد.دراین مراسم اجرای موسیقی شاد وپایکوبی سالمندان به همراه تبریک ودعای خیر برای برآورده شدن حاجات همه حاضرین به ویزه مددجویان به چشم می خورد .

دراین جشن گروه خیرین کافه شرق تهران نیز حضور داشتند که همراه با اجرای موسیقی شاد ودلنشین به همراه مهیاکردن پک پذیرایی برای 300 نفر از مددجویان سهم خودرادراین جشن ابراز کردند.

دراین روز ساعاتی فارغ ازروزمره گی ها ،شادی بخش دلهای دردمندانی است که منتظر نگاه کریمانه پیامبرمهربانی هستند تاشفابخش دلهای دردمندشان باشد .این جشن با پخش شیرینی وشربت دربین مددجویان پایان یافت .

دیدگاهتان را بنویسید